Monthly Archives: November 2014

Bechterew kao uzrok BPPVa

Bechterew-ova bolest ili ankilozirajući spondilitis je hronična inflamatorna bolest koja pretežno zahvata kičmu i sakroiliačni zglob dovodeći do deformiteta i invaliditeta. Sadašnje je shvatanje da je ova bolest zastupljenija više nego što je prepoznata. Novi kriterijumi su postavljeni kako bi se bolest uočila u ranijem toku. Obično zahvata muškarce izmedju 20te i 40te god, a prvi simptomi su čest i dugotrajan bol u sakralnom delu kičme.
Detaljnije o ovoj bolesti možete pročitati ovde:
ankilozirajući spondilitis link_1
ankilozirajući spondilitis link_2

Primećeno je, da su kod pacijenata sa ankilozirajućim spondilitisom češći audio-vestibularni poremećaji.

The impact of ankylosing spondylitis on audiovestibular functions
ova studija Turskih autora dokazuje na grupi od 40 pacijenata dokazuje da je pad sluha u visokim tonovima veći nago u kontrolnoj grupi, kao i da je češći patološki nalaz na vestibularnom sistemu (u ovom radu češće perifernog tipa).

Audiovestibular manifestations in patients with ankylosing spondylitis
ova studija čuvenog španskog autora Amor-Dorado, pokazuje na grupi od 50 pacijenata učestaliji pad sluha 50% nego u kontrolnoj grupi 18%; češće je pozitivan head-shaking test 20% (kontrolna grupa 0%) kao i patološki nalaz na kalorijskom testu 26% (kontrolna grupa 0%).

isti autor pronalazi da je BPPV češći kod pacijenata sa ankilozirajućim spondilitisom nego kod kontrolne grupe; 10% u odnosu na 4%
Benign paroxysmal positional vertigo and clinical test of sensory interaction and balance in ankylosing spondylitis

ponovo Turski autori pronalaze da je kod pacijenata sa ankilozirajućim spondilitisom učestaliji patološki nalaz na ENG-u 34% i to centralnog tipa kod 25% i perifernog 9%. u istom radu mere se i TEOAE koje su nižih amplituda i reproducibilnosti u grupi obolelih
Cochleovestibular dysfunction in ankylosing spondylitis

još nekoliko radova koji pokazuju da senzorineuralni pad sluha u visokim tonovima kod pacijenata sa AS nije slučajnost
Audiovestibular disorders in patients with ankylosing spondylitis
High-frequency sensorineural hearing loss in patients with ankylosing spondylitis: is it an extrarticuler feature of disease?