Архиве аутора: DrDusan

Letnja škola audiologije

Zajvaljujući prof. Komazecu koji je omogućio ovu izuzetnu edukaciju dodajem moj skromni doprinos na temu oboljenja unutrašnjeg uva po nazivu francuskog naučnika

+ zanimljiv link o striji vaskularis

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, možete me kontaktirati mailom: dusan@bbf.rs
ili na facebook: dr.dusan.pavlovic

Program i najavu sledeće konferencije iz oblasti novina u dijagnostici i lečenju vestibularnih poremećaja – Belgrade Balance Forum – možete pogledati na: bbf.rs
A kako je bilo na prošlim forumima na youtube kanalu pod nazivom: Belgrade Balance Forum

Pozitivan VVOR test kod CANVAS-a

Tegobe počele pre 7 godina kada je pri hodu primetila da je vuče u desnu stranu. Nestabilnost postepeno progredirala naročito od prošle godine i sada posrće kada se kreće, 2x je pala u hodu u svesnom stanju. Letos primetila duple slike pri pogledu u desno. Povremene glavobolje u temenom i potiljačnom delu glave, vrlo je zaboravna (ne može da se seti šta je radila pre 3 dana), povremeno trnjenje u nogama i grčevi, palac leve ruke povremeno koči, prošle godine imala jake bolove u ramenima (proglašeno reumom), ruke postale šeprtljave, ispadaju tanjiri, govor se promenio, u hodu osećaj kao da hoda po jastucima, često promaši stepenik. Boluje od hipertenzije, hipertireoze i osteoporoze.
MR glave u redu (mikroishemije i zapušena desna AV)

pogledni nistagmus obostrano, povremeno spontani Ny na dole
glava nagnuta u desno, govor blago dizartričan
head-impulse test pozitivan obostrano
Romberg pozitivan, pada u desno
Cerebelarne probe: dismetrija levo
patelarni refleksi naglašeni, ahilarni odsutni, slab senzibilitet i u rukama i u nogama
Kalorijski test 44C: bez odgovora obostrano
VHIT: VOR odsutan u svim ravnima
VNG: glatko praćenje ne funkcioniše, sakadično; sakade sa produženom latencom u desno; hipermetrija u desno i hipometrija u levo. U vertikalnoj ravni nije bilo moguće snimiti zbog ptoze kapaka.
CANVAS

Kod pacijenata sa CANVAS-om vrlo je karakterističan pozitivan VVOR test: ovaj test je pozitivan zbog odsustva glatkog praćenja, odsustva vestibulo-okularnog refleksa i odsustva optokinetičkog refleksa.

Na ovom videu primećuje se i Hornerov znak desno.
Karakteristična anamneza sporo progresivne nestabilnosti sa znacima cerebelarne disfunkcije, bilateralne vestibulopatije i periferne neuropatije. Više o CANVAS sidnromu: link

Vestibularni neuritis donje grane – Koliko često viđamo ovu dijagnozu?

Pacijent u kasnim 50im nedelju dana u nazad ima povremenu nestabilnost koju opisuje kao teškoću da hoda pravo, kao osećaj pijanstva, a pri nekim pokretima, obično brzim okretima glave oseti kratkotrajnu (na sek.) vrtoglavicu koju opisuje više kao diskomfort u glavi. Otkako su počele navedene tegobe ima i zujanje u levom uvu (pulsirajuće šuštanje). Mučninu nije imao, a ni druge simptome.

Ova anamneza ne liči mnogo na vestibularni neuritis, zar ne?

Nema spontani nistagmua a head-impulse test je u redu, ali Fukuda step test pokazuje značajno skretanje u desno.

VHIT pokazuje normalan gain VORa u svim kanalima, izuzev zadnje-levog gde je značajno snižen. cVEMP: obostrano se izaziva vestibulo-infraocularni refleks, ali značajno manje amplitude sa leve strane.

inf Vestibular Neuritis inf Vestibular Neuritis

Kalorijski test je u redu, nema asimetrije, a audiometrija pokazuje lakši pad sluha u visokim frekfencijama, koji je u skladu sa uzrastom.

VHIT (u 6 kanala) i cVEMP omogućili su nam da detektujemo akutnu leziju donje grane vestibularnog živca kod ovog pacijenta.
Očekujem vaše komentare (možete ostaviti ispod).

Pozicioni nistagmus na dole: Periferni ili Centralni

Pacijent 52god sa položajnim vrtoglavicama: osetio vrtoglavicu pri okretanju u krevetu. Sutradan pri naglom saginjanju (popravljanje veš mašine) osetio je mnogo jaču vrtoglavicu praćenu nestabilnošću i povraćanjem. Nakon ovog incidenta, restriktivne kretnje i spavanje na povišenom uzglavlju.

Uobičajena anamneza za BPPV, zar ne?

Dix-Hallpike-ov test: Nistagmus na dole sa diskretnom torzionom cw komponentom ali bez subjektivnog osećaja vrtoglavice ! Pri vraćanju u sedeći položaj osetio je manju vrtoglavicu.

Deep head hanging manevar nije dao rezultat. Potom urađen Epli sa desne strane. Nakon toga kontrolni DH test neg.

Pet dana kasnije on je još uvek bio „dizzy“ (nije imao vrtoglavicu već mutoglavicu). DH test neg. ali pri sledećoj provokaciji: iz stojećeg položaja sa glavom savijenom u levo, pri naglom ispravljanju, oseti vrtoglavicu, praćenu sa 2 Ny na dole.
Kalorijski test, VHIT, SVV, oVEMP i kompletan oto-neurološki pregled u redu.

Poslao sam ga da uradi MR glave. Svakog pacijenta sa Ny na dole šaljem na MR glave.

MR glave je pokazao dve (ishemijske) lezije na nivou cerebelarnih pedunkula obostrano (sa svake strane po jedna).
MRI cerebellar peduncle lesion

Pri sledećem pregledu (15 kasnije) Dix-Hallpike-ov test u desno je pozitivan: uobičajen Ny na gore i torzioni ccw smera.

Nakon Eplijevog manevra, pacijent je bez vrtoglavica i bez ikakvih vestibularnih tegoba.

Pseudokonduktivna nagluvost kod Meniera

Pseudokonduktivna nagluvostDa li ste primetili konduktivni pad sluha kod pacijenata sa Menierovom bolešću, a dobrom funkcijom Eustahijevih truba i bez ikakve patologije srednjeg uva? E, pa ima još kolega koji su ovo primetili, a i objavili:

Low frequency air-bone gap in Menière’s disease without middle ear pathology. A preliminary report

Cochlear conductive hearing loss in patients with Meniere’s disease

Belgrade Balance Forum

Belgrade Balance ForumUspešno je održan treći Belgrade Balance Forum, jedinstvena konferencija u regionu koja se bavi novinama u dijagnostici i terapiji vestibularnih poremećaja i oboljenja.
Ove godine prisustvovalo je više od 140 lekara specijalista, od toga trećina je došla u Beograd iz inostranstva.


Dva izvrsna stručnjaka:

Ji-Soo Kim
Ne verujte magnetnoj rezonanci, već kliničkom pregledu

Andreas Zwergal
Novi lekovi koji pomažu u lečenju cerebelarnih ataksija

Knjigu apstrakta možete preuzeti: BBF 2015

Za vas koji ste bili, da se podsetite; a za vas koji ste propustili, predavanja možete pogledati (samo kliknite na željeno predavanje):

Session 1: Updates on Central Vestibular Disorders

Vascular vertigo: Changing concepts Ji-Soo Kim
Cerebellar infarction mimicking acute peripheral vestibulopathy Ji-Soo Kim
Central vestibular vertigo, including vestibular migraine Andreas Zwergal
Cerebellar vertigo and dizziness Andreas Zwergal

Session 2: Updates on Peripheral Vestibular Disorders

Inferior vestibular neuritis Ji-Soo Kim
Combined peripheral and central vestibulopathy Ji-Soo Kim
Update on peripheral vestibular disorders Andreas Zwergal

Session 3: Free Topics

Primary autoimmune cerebellar ataxia Slobodan Apostolski
Nystagmus in posterior fossa stroke patient Ksenija Ribaric
Vestibular evoked myogenic potentials in multiple sclerosis: the VEMP score Mario Habek
Persistent geotropic nystagmus: a kind of cupula pathology Tatjana Tomanovic
Acute Vestibular Syndrome (AVS) Siniša Maslovara
CANVAS: Presenting three cases Dušan Pavlovic
EVAS as a cause of hearing loss after head trauma Aleksandra Stojiljkovic
EMBalance project: Computer Simulation of Hot Caloric Test and fluid motion in the Three Semicircular Canal Nenad Filipovic

Vestibularna funkcija kao prognostički faktor akutne gluvoće

Korejski istraživači su kod 22 pacijenta sa jednostranom akutnom nagluvošću merili vestibularnu funkciju kalorijskim testom i cVEMP-om.

Patološki nalaz je dobijen kod 50% prvom medotom i 31,6% drugom. U ovoj studiji, loš kalorijski test se pokazao kao značajan prognostički faktor.

Full verzija ovog rada dostupna:
Association between Vestibular Function and Hearing Outcome in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss

i još jedan rad koji je merio vestibularnu funkciju kod pacijenata sa akutnom gluvoćom:
Involvement of vestibular organs in idiopathic sudden hearing loss with vertigo: An analysis using oVEMP and cVEMP testing

Nistagmus koji menja smer kod periferne vestibularne lezije ?!?

Kada vidite nistagmus koji menja smer znate da se radi o centralnoj vestibularnoj leziji. Medjutim, da li periferna vestibularna lezija može imati kliničku prezentaciju sa nistagmusom promenljivog smera? Izgleda da može. Ovo je rad skorijeg datuma koji opisuje nistagmus promenljivog smera kod nekoliko pacijenta sa perifernom vestibularnom lezijom (Mb Meniere, neuritis, vestibularni švanom), medjutim kod svih je nistagmus promenljivog smera bio kratko prisutan i bio je suprimiran fiksacijom (što nije karakteristično za centralni Ny) i svi testovi centralnih vestibularnih puteva su bili u redu.

Periodic alternating nystagmus of peripheral vestibular origin

Hiperventilacioni nistagmus

Hiperventilacioni nistagmus se može isprovocirati kod oko 50% pacijenata u akutnoj fazi vestibularnog neuritisa, dok 7 nedelja kasnije može se izazvati kod 20%.

Smer hiperventilacionog nistagmusa u akutnoj fazi može biti ka strani lezije ili ka zdravoj strani, dok je nakon akutne faze isključivo u smeru ka zdravom uvu. Vrlo je karakteristično da je hiperventilacioni nistagmus ka strani lezije prilično jak, SPV > 25 stepeni u sek.

Evo šta su kolege iz Koreje dobili kod pacijenata sa vestibularnim neuritisom:
Hyperventilation-induced nystagmus in patients with vestibular neuritis in the acute and follow-up stages

HIN (hyperventilation induced nystagmus) ka strani lezije u akutnoj fazi vestibularnog neuritisa ili perzistentni HIN povezani su sa konstantnom vrtoglavicom (dizziness).
Hyperventilation-induced nystagmus in vestibular neuritis: pattern and clinical implication